Vi ste na: Početna O NAMA Misija i vizija

Misija i vizija Mreže aktivnih zajednica


Mreža aktivnih zajednica je grassroots aktivistička organizacija koja zajedno sa svojim aktivistima, partnerskim organizacijama i donatorima realizuje projekte demokratskog i ekonomskog osnaživanja ruralnih zajednica Tuzlanskog kantona, sa akcentom na građanski aktivizam i promociju uključivanja građana u procese donošenja odluka ključnih za razvoj lokalne zajednice.
Slika
Mreža aktivnih zajednica u svom članstvu okuplja aktivne zajednice koje su se obavezale da će na lokalnom nivou sprovoditi Model organizovanja. poštujući standarde i vrijednosti Mreže aktivnih zajednica. Zadatak Mreže aktivnih zajednica jeste da svojim zajednicama članicama i aktivnim građama pruži savjetodavnu i edukativnu podršku kroz organizaciju  zajedničkih aktivnosti i sistem mentorstva koji prati implementaciju Modela organizovanja.

Vizija čijem ostvarenju, kroz svoje redovne aktivnosti i nove nicijative Mreža aktivnih zajednica  teži glasi:„Svi stanovnici zajednica TK su aktivni i angažovani građani uključeni u razvoj svojih lokalnih sredina, u procese planiranja, donošenja odluka i sprovođenje akcija i inicijativa za zajedničko dobro svih građana“

Mreža aktivnih zajednica ima misiju podržati građansko učešće i aktivizam, demokratski razvoj i lokalnu kulturu darivanja kroz umrežavanje i stvaranje partnerstava među predstavnicima različitih sektora, osnaživanje zajednice i uključivanje svih građana kako bi se izgradio duh zajedništva i podržao razvoj aktivnih zajednica u kojima svaki pojedinac doprinosi općem dobru.

Svoju misiju i težnje ka ispunjenju vizije, Mreža aktivnih zajednica nastoji ispuniti načelima saradnje, solidarnosti, tolerancije uzajamnog uvažavanja i javnosti rada. Mreža promovira sljedeće vrijednosti među svojim pojedinačnim članovima i  jača Lokalne grupe za razvoj zajednica koje su: 

NEZAVISNE od utjecaja političkih stranaka, korporacija, pojedinaca i drugih organizacija
JEDNAKOPRAVNE - i svi članovi/ice imaju jednako prava glasa u odnošenju odluka
TRANSPARENTNE I OTVORENE u odnosima unutar grupe i odnosima prema drugima
DEMOKRATIČNE u donošenju odluka
UKLJUČUJUĆE – ohrabruju sve stanovnike da se priključe i učestvuju u razvoju zajednice
OSNAŽUJU svoje članove da sami budu kreatori promjena
EKOLOŠKI ODRŽIVE – zajednice koje se zalažu za ekologiju i očuvanje životne sredine

 

 

0 0