Vi ste na: Početna INICIJATIVE Model organizovanja
Slika 64

Model ABECEDA organiziranja razvijen je po uzoru na ABCD Model organizovanja koji je Fondacija tuzlanske zajednice primjenila i prilagodila potrebama naših zajednica, mentalitetu, tradiciji, kulturi i običajima naših stanovnika i kojeg u posljednjih nekoliko godina uspješno nastavlja da provodi Mreža aktivnih zajednica. 

Provođenje modela ABECEDA ORGANIZIRANJA u jednoj zajednici podrazumjeva realizaciju 6 faza organiziranja koji je definisan na osnovu koncepta ciklusa promjene kojeg je Fondacija tuzlanske zajednice razvila u okviru Partnerskog programa za osnaživanje mladih YEPP  (Youth Empowerment Partnership Program), a koje su se pokazale izuzetno efikasnim u praksi. Te faze su: procjena zajednice, izgradnja tima aktivista, izrada akcionog plana, mobiliziranje za akcije, sprovođenje akcija, evaluacija.   

Slika 65

Organiziranje  i razvoj lokalne zajednice nije jednostavan posao i ne može se „završiti“. Svi akteri sudjeluju u svakoj fazi ovog procesa, a organizatori zajednica pružaju podršku i prate proces. Nakon nekog perioda grupa zajednički procjenjuje postignuto i definira u kojoj su mjeri ostvareni ciljevi, odnosno koje su to pozitivne i vidljive promjene u zajednici postignute. Čak i u najboljem slučaju (koji postoji samo u teoriji), ako bi svi zacrtani ciljevi bili ostvareni, i sve željene promjene u zajednici postignute, evaluacija i nova analiza potreba zajednice bi nam ukazala na nove probleme i potrebe i proces kreće opet  iznova.


Mreža aktivnih zajednica daje organizacionu i savjetodavnu podršku svojim članicama-zajednicama u provedbi modela ABECEDA ORGANIZRANJA tako što uključuje pojedince, organizacije, grupe i institucije u jednu kohezivnu grupu koja proces organiziranja u svojoj zajednici provodi po definisanim pristupima i na osnovu jasno postavljenih principa. Ta podrška ogleda se upravo kroz savjetodavno-edukativnu podršku i organizaciono jačanje tih kohezivnih grupa koje nazivamo Lokalne grupe za razvoj (LGZR). 

U okviru Mreže aktivnih zajednica, svaka pojedinačna LGZR je ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice.  U središtu svake lokalne grupe nalazi se aktivni građanin kao njena osnovna ćelija  i motivisan lider kao njen osnovni pokretač.

 

U skladu s tim Mreža aktivnih zajednica ima tri jasna cilja: 

  -  Promocija i podrška provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA 

  -  Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

  -  Poticanje informisanosti, saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže. 

Za provedbu ovih ciljeva i podršku zajednicama članicama zadužena su izvršna tijela Mreže aktivnih zajednica.

0 0