Vi ste na: Početna
Novosti

Poziv mjesnim zajednicama TK za pristup Mreži aktivnih zajednica

rok: 24.8.2020

22.07.2020 13:23
Slika
 

U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu  i strateškim planom širenja svog djelovanja Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo.

Ko su članice Mreže aktivnih zajednica?

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 16 članica, aktivnih zajednica sa područja 5 općina/gradova Tuzlanskog kantona u kojima djeluju Lokalne grupe za razvoj i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (Grad Tuzla); Prokosovići, Bikodže, Turija, Bokavići, Gnojnica (Općina Lukavac); Priluk, Gornje Živinice (Grad Živinice); Seljublje (Općina Kalesija); Lisovići (Grad Srebrenik);

Lokalna grupa za razvoj zajednice je  ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugih neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.)  koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici. 

Šta zajednice-članice dobijaju članstvom u Mreži aktivnih zajednica?

Podršku u provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA 

Zajednice članice dobiće organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja zajednice što podrazumjeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji sastanaka lokalne grupe za razvoj tokom cijele godine, podršku u evaluiranju ostvarenja akcionog plana zajednice.

Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

Poticanje informisanosti, saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže.

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme.  

Finansijsku podršku realizaciji akcija u zajednici

Zajednice članice Mreže aktivnih zajednica imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva su namjenjena za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i za podršku realizaciji dugorocnih projekata od vitalnog interesa za zajednicu.

Koje su obaveze članica Mreže:

Članstvo u Mreži nije trajno i članice Mreže moraju ispunjavati sljedeće obaveze i odgovornosti:

- Da ispunjavaju osnovne pristupne kriterije za članstvo u Mreži.

- Da redovno organizuju sastanke Lokalne grupe za razvoj zajednice (minimum 6 sastanaka na godišnjem nivou), te da učestvuju na sastancima radnih tijela i zajedničkim aktivnostima (forumi, studijske posjete, treninzi, radionice, konferencija, skupština) u organizaciji Mreže aktivnih zajednica.

- Da imenuju koordinatora tj. predstavnika svoje zajednice u koordinacionom odboru Mreže (svaka zajednica članica Mreže imenuje osobu koja je spona u komunikaciji između zajednice članice i Mreže)

- Da redovno pismeno izvještavaju Generalnog sekretara Mreže o aktivnostima i radu svoje Lokalne grupe za razvoj.

- Da redovno izmiruju obavezu plaćanja godišnje članarine (100KM na nivou Lokalne grupe za razvoj zajednice)

- Da se ponašaju  odgovorno i u skladu sa vrijednostima Mreže aktivnih zajednica pri obavljanju preuzetih obaveza

- Da promovišu  i doprinose ugledu Mreže aktivnih zajednica;

Broj novih zajednica u članstvu Mreže je ograničen

Broj za prijem novih zajednica je organičen. Kapaciteti Mreže aktivnih zajednica su ograničeni i kako bi kvalitetno provodila model organiziranja i davala podršku svojim zajednicama članicama Mreža će po ovom pozivu, a na osnovu procjene kapaciteta i pristiglih prijava, u članstvo primiti ograničen broj novih zajednica.  Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica na osnovu dole postavljenih kriterija.

Ko može pristupiti Mreži aktivnih zajednica-kriteriji?

Poziv je otvoren za sve mjesne zajednice sa područja TK pri ćemu će prednost pri odabiru imati:

  • Područja u kojima već postoji osnovna  saradnja  ili preduslovi za stvaranje trajnih  partnerstava između savjeta MZ, javnih institucija, udruženja i neformalnih grupa građana i/ili gdje su lideri iz ovih organizacija/institucija spremni da zajednički rade na jačanju tih partnerstava za dobrobit stanovnika i unapređenje uslova življenja.
  • Mjesne zajednice koje su suočene sa problemima i kojima prijeti rizik od društvene isključenosti (npr. nepovoljna socijalna i finansijska situacija stanovnika; velika udaljenost od centra općine/grada i nedostupnost javnih usluga i servisa; veliki broj stanovnika ugroženih kategorija; nerješena osnovna infrastruktura i životna pitanja kao što su snabdijevanje pitkom vodom, strujom, zdravstvene usluge, dostupnost obrazovnih insititucija....)   
  • Područja u kojima lideri iz različitih sfera života žele da razvijaju zajedničku viziju razvoja i uključuju sve  predstavnike građanskih grupa a posebno  mlade i žene u planski razvoj zajednice kroz zajedničke edukacije, sastanke i pokretanje i vođenje akcija.

Kako aplicirati?

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti zajednički predstavnici minimum tri subjekta/organizacije/institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz članstvo u Mreži aktivnih zajednica. Akteri tj. subjekti u zajednici mogu biti: savjet/vijeće MZ, škola, društveni dom,  udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.  

Pozivaju se akteri u zainteresovanim zajednicama da se jave na email maztuzla@gmail.com radi preuzimanja Pristupnog formulara. Popunjen formular zainteresirane zajednice trebaju da dostave najkasnije do 24.08.2020. putem e-maila na adresu maztuzla@gmail.coma potpisanu i ovjerenu tvrdu kopiju na adresu 2. Tuzlanske brigade 60, 75 000 Tuzla sa naznakom ˝Prijava za članstvo u Mreži aktivnih zajednica˝.

Pristigle prijave razmatra Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica koji donosi odluku o Prijemu zajednica u uslovno članstvo, zajednice u Uslovnom članstvu prolaze proces učlanenja uz podršku Tima mentora MAZ-a. Konačnu odluku o prijemu novih zajednica u članstvo Mreže aktivnih zajednica upravni odbor će donijeti tokom mjeseca septembra.

 Za sve dodatne informacije možete kontaktirati sekretara Mreže na gore navedeni mail ili na broj telefon 035-257-445.

Aktvnosti promocije građanskog aktivizma i organiziranja zajednice realizujemo uz finansijku podršku i partnerstvo Fondacije tuzlanske zajednice u sklopu projekata "Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK" i "˝Podsticanje građanskog učešća, društvene odgovornosti i razvoja zajednica u Tuzlanskom kantonu˝.

0 0