Slika 62
Vi ste na: Početna O NAMA

Mreža aktivnih zajednica

Mreža aktivnih zajednice nastala je 2014 godine dobrovoljnim udruživanjem predstavnika  iz različitih lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona, koji u svojim zajednicama sprovode model otvorenog obrazovanja i planski proces organiziranja građana uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice.


Članovi i članice Mreže učestvuju u radu Lokalnih grupa za razvoj u svojim naseljima, koje potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje za unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne  i društvene akcije za promjene  u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Slika

Mreža aktivnih zajednica podržava i ohrabruje građansko učešće i aktivizam, demokratski razvoj i kulturu darivanja kroz umrežavanje i stvaranje partnerstava među predstavnicima različitih sektora na lokalnom nivou. Svrha postojanja MAZ-a je osnaživanje zajednice i uključivanje svih građana kako bi se izgradio duh zajedništva i podržao razvoj aktivnih zajednica u kojima svaki pojedinac doprinosi općem dobru.

Vizija čijem ostvarenju Mreža teži glasi: „Svi stanovnici zajednica TK su aktivni i angažovani građani uključeni u razvoj svojih lokalnih sredina, u procese planiranja, donošenja odluka i sprovođenje akcija i inicijativa za zajedničko dobro svih građana“

Svrha i djelovanje Mreže ostvaruju se na načelima suradnje, solidarnosti, tolerancije uzajamnog uvažavanja i javnosti rada.


Mreža promovira sljedeće vrijednosti među svojim pojedinačnim članovima i  jača Lokalne grupe za razvoj zajednica koje su:

  • NEZAVISNE od utjecaja političkih stranaka, korporacija, pojedinaca i drugih organizacija
  • JEDNAKOPRAVNE - i svi članovi/ice imaju jednako prava glasa u odnošenju odluka
  • TRANSPARENTNE I OTVORENE u odnosima unutar grupe i odnosima prema drugima
  • DEMOKRATIČNE u donošenju odluka
  • UKLJUČUJUĆE – ohrabruju sve stanovnike da se priključe i učestvuju u razvoju zajednice
  • OSNAŽUJU svoje članove da sami budu kreatori promjena
  • EKOLOŠKI ODRŽIVE – zajednice koje se zalažu za ekologiju i očuvanje životne sredine
0 0